GB Flag Wales Flag

Logiau

Mae ein Cynnyrch Coed yn goed gwastraff, yn dod o Ogledd Cymru, ac yn cael ei brynu gan gwmniau coed lleol.

Maent naill ai’n goed wedi disgyn, coed wedi’u teneuo drwy goedwigaeth neu goed wedi’u heintio. Rydym yn eu prynu mewn darnau  8’ o hyd ac y neu torri a’u hollti ein hunain.  Yna caiff yr holl goed sydd wedi’u torri eu rhwydo neu eu bagio, a’u storio dan glo i gadw’n sych.

Gwerthir Coed Caled a Choed Meddal mewn Rhwydi, Sachau neu Fagiau Mawr.

Mae Priciau Tân a Llwch Lli hefyd ar gael.

Mae Logiau Gwres a ffurfiwyd o lwch pren wedi’i gywasgu, yn werthwr poblogaidd y dyddiau hyn, a gellir prynu Pelenni Coed, sy’n addas ar gyfer boileri Gravity Feed a gynhyrchwyd yn yr un modd, o’n siop yn yr iard – neu gellir ei ddanfon.

Masnachwyr glo dibynadwy a chyflenwyr LPG wedi'u lleoli yng Ngharmel, ger Caernarfon.
Call us on 01286 882 160 or email us at johnhughescyf@gmail.com
Contact Us