GB Flag Wales Flag

Coal & Smokeless Fuel

Gwybodaeth

Ni ydi’r stociwr glo mwyaf yng Ngwynedd ac mae gennym ddewis eang o danwydd glo sy’n addas ar gyfer pob lle tân a chyllideb.

Mae glo wedi ei fagio o flaen llaw naill ai mewn bagiau plastic “pre-pack” 10kg neu 20kg sydd wedi’i selio’n daclus, neu mewn sachau agored 50kg i’w gwagio wrth eu danfon.

Rydym yn gwerthu tri math gwahanol o lo cartref ar gyfer tanau agored.:

 

Rydym yn gwerthu 7 math o danwydd Di-fŵg cymeradwy sy’n addas ar gyfer Stofiau Aml-Danwydd.

 

Non-Approved Fuels suitable for Multi Fuel Stoves and Open Fires include:

Masnachwyr glo dibynadwy a chyflenwyr LPG wedi'u lleoli yng Ngharmel, ger Caernarfon.
Call us on 01286 882 160 or email us at johnhughescyf@gmail.com
Contact Us