GB Flag Wales Flag

TYWOD A DEFNYDD LLECHI

Daw cynnyrch Llechi Addurniadol a Gwastraff Llechi o chwareli lleol yn Nyffryn Nantlle.

Fe’u gwerthir mewn bagiau plastig 25kg wedi’u selio, mewn bagiau mawr neu yn rhydd.

Mae ystod eang o Dywod a Graean ar gael gennym hefyd, eto’n dod o chwareli lleol.

Masnachwyr glo dibynadwy a chyflenwyr LPG wedi'u lleoli yng Ngharmel, ger Caernarfon.
Call us on 01286 882 160 or email us at johnhughescyf@gmail.com
Contact Us