GB Flag Wales Flag

Busnes teuluol traddodiadol sy’n cyflenwi glo,

logiau a photeli LPG am brisiau cystadleuol.

Yn danfon led led Gwynedd ac Ynys Môn.

Prisiau Cystadleuol
Rydym yn gwerthu tanwydd o’r ansawdd gorau am brisiau cystadleuol.
Gwybodaeth eang
Gallwn roi cyngor ar addasrwydd gwahanol fathau o danwydd ar gyfer eich stôf neu dân agored.
Glo o’r ansawdd gorau
Rydym yn aelodau o’r Cynllun Masnachwyr Glo Cymeradwy.
Ein Categoriau mwyaf poblogaidd
Masnachwyr glo dibynadwy a chyflenwyr LPG wedi'u lleoli yng Ngharmel, ger Caernarfon.
Call us on 01286 882 160 or email us at johnhughescyf@gmail.com
Contact Us

John Hughes a'i Fab Cyf

Wedi’i leoli yng Ngharmel ger Caernarfon, rydym yn fasnachwyr Glo ac yn darparu Glo a Thanwydd Di-fŵg, Coed a Photeli LPG i gartrefi a siopa ledled Gwynedd ac Ynys Môn.

Mae gennym amrywiaeth o gerbydau cyflenwi gan gynnwys Land Rover a Toyota Pick Up bach ar gyfer lleoliadau sydd â mynediad anodd neu ffyrdd cul. Mae croeso i gwsmeriaid alw heibio’r iard i brynu nwyddau hefyd.

Dysgwch mwy amdanom